Hogyan kezdjük el a szervezést?

Az egyházi szertartás szervezését mindig annál a felekezetnél kell elkezdeni, ahol az esküvőt tartani szeretnénk. Tehát a legfontosabb kérdés, hogy megvagytok-e keresztelve, és ha igen akkor melyik vallás szerint. Minden egyháznak külön feltételei vannak a házasságkötést illetően. A továbbiakban, a Magyarországon 3 legjobban elterjedt egyház főbb szabályait fogjuk részletezni a házasságkötést illetően.  Hivatalosan csak az alább leírt módokon lehet eljárni, fontos azonban, hogy megjegyezzük: ahány ház annyi szokás. Vannak olyan esetek, amikor az adott község egyházi elöljárói elnézőbbek, vagy megengedőbbek a szabályokat illetően.

Római katolikus esküvő

A katolikus vallás alapfeltétele, hogy legalább az egyik házasulandó fél eszerint a vallás szerint legyen megkeresztelve. A megkeresztelt személynek írásban és szóban is nyilatkoznia kell arról, hogy születendő gyermeküket a katolikus vallás szellemiségében nevelik majd fel. Amennyiben a nem katolikus fél más vallású elegendő ez a nyilatkozat, de amennyiben nincs megkeresztelve püspöki felmentésre van szükség. Természetesen az esküvő előtt van lehetőség megkeresztelkedni, de ebben az esetben egy évig hittanra kell járni. Amennyiben a házasságkötés nem abban a templomban történik, amelyben a keresztelkedés megtörtént, úgy elbocsátó okmányt kell kérni a keresztelkedés helyéről. Az esküvő tervezett időpontja előtt minimum 3 hónappal előbb be kell jelentkezni, ehhez szükséges a keresztlevél bemutatása. A katolikus vallás szerint kötelező a jegyesoktatás, melyen a pár a hitről, a hűségről és a születésszabályozásról tanul, valamint a szertartás részleteit is megbeszélik. A kötelező jegyesoktatások száma templomonként eltérő. Fontos információ még, hogy a katolikus vallás szerint, „amit Isten egybeköt, azt ember szét nem választhatja”, tehát válásra egyházi értelemben nincs lehetőség, kivéve, ha megalapozott indokkal a pápát kérjük, hogy érvénytelenítse a házasságkötést.

római_katolikus_szertartás

Református esküvő

Csak úgy, mint az előző egyháznál, a reformátusoknál is legalább az egyik házasulandó félnek reformátusnak kell lennie, azonban erről csak szóban kell nyilatkozni a bejelentkezéskor. A református szertartás során az egyház a polgári házasságkötésre adja áldását, tehát igazából nem is szertartásról, hanem megáldó Isten tiszteletről beszélünk. Mivel a polgári esküvőnek már megkell történnie az egyházi Isten tisztelet előtt, itt fontos tartanunk a sorrendet. Ezért van az a szabály is, hogy a szertartás előtt hivatalosan, a házassági anyakönyvi kivonatot is be kell mutatnunk. A református szertartásra elegendő minimum 1 hónappal a tervezett dátum előtt bejelentkeznünk, de természetesen érdemes korábban megtenni ezt. Jegyesoktatáson a református egyháznál szintén részt kell venni, körülbelül 6-10 alkalom a kötelező.

Evangélikus esküvő

Az evangélikus esküvői szertartások külsőségekben a katolikus szertartásra hasonlítanak, de talán még a református esküvő szabályaitól is megengedőbbek. Szintén a már megkötött polgári házasságkötésre adják áldásukat és itt is elegendő csupán az egyik házasulandó félnek evangélikusnak lennie. Amennyiben a másik fél nincs megkeresztelve, abban az esetben is csupán egy beszélgetésen kell részt vennie az illetőnek.

Mi az, amit még érdemes tudnunk az egyházi szertartásról?

Egyházi és polgári esküvőt lehet egy napra tenni, vagy külön napokra, ez csak egyéni szempontokon múlik, hiszen megvan mindkettőnek az előnye és hátránya is. A református és evangélikus egyház általában engedélyezi szabadtéren vagy egyéb templomon kívüli helyszínen is a szertartást, azonban a katolikusok csak katolikus templomban vagy esetleg felszentelt kápolnában tartják meg az egyházi szertartást. Az egyházi esküvő költsége nagyon változó, hivatalosan nem kell fizetnünk az egyháznak az esketésért, de szokás adományozni a templom részére egy kisebb-nagyobb összeget, valamint virágot szoktak kérni az Úr asztalára, melyet szintén a párnak kell vinnie. A szertartás hossza minden felekezet esetében körülbelül fél óra szokott lenni.

Olvastad már, hogy mit érdemes tudni a polgári esküvő szervezéséről?